เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงเคมีเเห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อสะท้อนเเสงพร้อมสกีน จำนวน ๓๐ ตัว เเละกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงเคมีเเห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อสะท้อนเเสงพร้อมสกีน จำนวน ๓๐ ตัว เเละกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง เสื้อสะท้อนเเสง กรวยจราจร