เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงปี่พาทย์ จำนวน ๑ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงปี่พาทย์ จำนวน ๑ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงปี่พาทย์