เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล