เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยก