เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บท ๔๒๒๔ สระแก้ว และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๗๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บท ๔๒๒๔ สระแก้ว และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๗๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์