เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงานร่วมกับกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงานร่วมกับกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจิตอาสา