เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว