เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลิฟท์โดยสาร