เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง