เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตรื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตรื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบท่อต่อ