เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เเบบมือถือ ขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เเบบมือถือ ขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยวงเดือน