เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนโนนจิกและโรงเรียนนบ้านนางาม