เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน จำนวน ๕ วิชาฯ ละ ๓๐๓ เล่ม รวม ๑,๕๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน จำนวน ๕ วิชาฯ ละ ๓๐๓ เล่ม รวม ๑,๕๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร