เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัลพร้อมข้อความ จำนวน ๑๑ โล่ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัลพร้อมข้อความ จำนวน ๑๑ โล่ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัล