เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สก จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สก จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์นั่งสี่ประตู