เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ DVD ประกอบการบรรยาย ๕ วิชา จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ DVD ประกอบการบรรยาย ๕ วิชา จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผนดีวีดี