เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซุซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๓ รายการ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซุซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๓ รายการ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น