เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องขยายเสียง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องขยายเสียง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องขยายเสียง