เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน บน ๗๕๗๔ สก จำนวน ๓๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน บน ๗๕๗๔ สก จำนวน ๓๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน