เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น FK ๕๕๕ ทะเบียน ๘๐-๖๘๙๐ สก จำนวน ๑๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น FK ๕๕๕ ทะเบียน ๘๐-๖๘๙๐ สก จำนวน ๑๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกเทท้ายยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นFK