เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย