เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๑ ๐๐๔๐ และเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๗๘ ๕๑ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๑ ๐๐๔๐ และเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๗๘ ๕๑ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์