เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑  ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑  ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑