เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานภาหนะและขนส่ง