เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหนัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหนัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหนัง