เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาว จำนวน ๑๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาว จำนวน ๑๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม