เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเเยก อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเเยก อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต