เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ, ซื้อกระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน ๔ ม้วน และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ ตลับ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ, ซื้อกระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน ๔ ม้วน และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ ตลับ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน