เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอะคลิลิค จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอะคลิลิค จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอะคลิลิค