เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์