เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าเเพรเปิดป้ายและผูกผ้าระบายพร้อมตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าเเพรเปิดป้ายและผูกผ้าระบายพร้อมตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าเเพรเปิดป้ายและผูกผ้าระบายพร้อมตกแต่งสถานที่