เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED พร้อมติดตั้ง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ บริเวณพื้นที่เปิดป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED พร้อมติดตั้ง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ บริเวณพื้นที่เปิดป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา