เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแบบเย็บแม็ค ติดแล็คซีน จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแบบเย็บแม็ค ติดแล็คซีน จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร