เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม-โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ-บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านทองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม-โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ-บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านทองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน