เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ทะเบียน นข ๑๙๙๙ สกและรถบรรทุกหัวลาก ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก ขำนวน  ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ทะเบียน นข ๑๙๙๙ สก และรถบรรทุกหัวลาก ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก ขำนวน  ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสารและรถบรรทุกหัวลาก