เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์ ยี่ห้อแคตเตอรืพิลล่าร์ รุ่น ๓๒๐ ทะเบียน ต ๐๒๒๖ สก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์ ยี่ห้อแคตเตอรืพิลล่าร์ รุ่น ๓๒๐ ทะเบียน ต ๐๒๒๖ สก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์