เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดแผ่น DVD ประกอบการบรรยาย ๕ วิชา และซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดแผ่น DVD ประกอบการบรรยาย ๕ วิชา และซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ โครงการ