เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา