เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๒๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๒๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย