เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน(วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน(วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา