เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ http://www.sakaeo.go.th ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ http://www.sakaeo.go.th ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์