เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ