เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)