เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ