เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศวีไอพี ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศวีไอพี ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ