เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพาหนะ จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพาหนะ จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพาหนะ