เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ