เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อเเคตเตอร์พิลล่า ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส้วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อเเคตเตอร์พิลล่า ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์