เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไฟ VCT ขนาด ๔*๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไฟ VCT ขนาด ๔*๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไฟVCT