เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน ๗๐๖ กระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน ๗๐๖ กระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน